Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest=YH-test för ansökan till OSM Aviation Academy, TFHS och SPU

Vi genomför YH-tester i
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anpassat flygpsykologiskt test = YH-Test

För att kunna söka någon av de flygutbildningar som är direkt kopplade mot flyg-yrkeshögskolorna krävs det att du genomfört ett anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest med godkänt resultat. Det anpassade flygpsykologiska lämplighetstestet, även kallat YH-test är ett speciellt anpassat psykologiskt test för yrkeshögskolans utbildningar där du kan få resultatet godkänd eller inte godkänd.

Skandinavisk flygpsykologi använder sig av ett test batteri som är framställt och validerat av Schuhfried GmbH i Wien, och kallas SAAIR 2. Testbatteriet är utvecklat och utprovat för urval av piloter, och för bedömning av lämplighet för pilotyrket, och är godkänt för lämplighetstestning till yrkeshögskolans utbildning.

Företaget Schuhfried är kvalitetscertifierat enligt EN ISO 13485:2003 och deras produkter uppfyller EU-kraven enligt direktiv 93/42/EEC och är CE-märkta.

De funktioner och egenskaper som testas är i enlighet med JAR-FCL 3, del A, B och C, sektion 2.

Den flygpsykologiska bedömningen omfattar bland annat:

  • Begåvningsstruktur
  • Synperceptionsprestation
  • Simultankapacitet och stresstolerans
  • Spatial perception och orienteringsförmåga
  • Långtidsuppmärksamhet (allmän och selektiv)
  • Koordinationsförmåga
  • Uppmärksamhet och koncentration

Efter genomfört test (som tar ca 4h) följer en genomgång av din prestation och utfärdande av flygpsykologiskt lämplighetsintyg av den legitimerade flygpsykologen som genomfört testet med dig.

Viktigt! Om ni vid er flygmedicinska undersökning inte godkänts utan uppmanats av flygläkaren eller transportstyrelsen att genomgå en flygpsykologisk utredning/bedömning för att eventuellt erhålla ett flygmedicinskt godkännande måste ni vid kontakten med oss upplysa om dessa omständigheter innan tid bokas för möte.

Boka anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest=YH-test

Maila oss på scandinaviskflygpsykologi@gmail.com vilken ledig tid du vill boka. Lediga tider ser du längre ner på sidan.

När du fått bekräftelse, (via mail) att din tid gick att reservera har du 3 dagar på dig att betala in testkostnaden. När testkostnaden är inbetald är detta ett bindande avtal och tiden är din. 
Om du inte betalar inom 3 dagar erbjuds tiden till andra sökande som står i kö.

Kostnad för testet är 7000 kronor inklusive moms. 

Vid avbokning minst 8 vardagar innan testtillfället återbetalas testkostnaden minus 500:- (administrativ avgift).
Avbokning mellan 7 till 5 vardagar innan testtillfället återbetalas 50% av testkostnaden, avbokning senare än detta sker ingen återbetalning.

AKTUELLT: 

Just nu erbjuder vi nedanstående testtider

Göteborg 10-12/7

Göteborg 24-26/7

Göteborg 14-16/8

Göteborg 28-30/8

Vi återkommer på denna sida när fler testtillfällen erbjuds! Vill ni stå på kö till någon av tidpunkterna ovan maila kontaktuppgifter, ort och dagar till scandinaviskflygpsykologi@gmail.com

Med erfarenhet från tidigare års testningar brukar det bli svårt att få testtillfällen ju längre tiden går, så vänta inte med att boka din tid. Gäller även för de andra aktörerna på marknaden som genomför tester.

Hur bokar jag YH-test?
Skicka ett mail till scandinaviskflygpsykologi@gmail.com (glöm ej att läsa hela ovanstående text) med dina val av lediga tidpunkter. Lämna alltid ditt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig så snart det är möjligt.

YH-test gäller för alla civila flygkategorier som helikopter, sportflygplan och kommersiell luftfart.