Tjänster inom flygpsykologi

Vi erbjuder tjänster som YH-tester, CogScreen, lämplighetsbedömningar, utredningar och föreläsningar för personer och organisationer som har kopplingar till flygvärlden.

Skandinavisk flygpsykologi

Skandinavisk flygpsykologi erbjuder en rad olika flygpsykologiska tjänster för personer och organisationer som på ett eller annat sätt har eller kommer att få kopplingar till flygvärlden. Med den breda, men ändå spetsiga kompetens som gruppen innehar erbjuds tjänster inom en rad olika flygområden. Vi genomför anpassade flygpsykologiska testningar enligt yrkeshögskolans och EASA (European Aviation Safety Agency) krav för yrkesutbildning och vi gör även flygpsykologiska lämplighetsbedömningar utifrån deras regelverk.

Vi innehar kompetens för att genomföra haveriutredningar inom MTO (människa-teknik-organisation), personbedömningar och vidare behandlingsplaner utifrån ställd problembild för att återfå flygande personal tillbaka i flygtjänst.

Vi utbildar och har föreläsningar inom området flygpsykologi, som är ett omfattande begrepp som innehåller tex Flygsäkerhetskulturarbete, Genomförande av riskanalyser, Human Factors, Införande av SMS - safety manangement system, hur system hänger samman och påverkar varandra inom människa, teknik och organisation MTO, hur CRM konceptet kan användas och används, etc.

Vi har ett nära samarbete med Flygläkarmottagningen Hertzia kliniken i Göteborg, som även har verksamhet på Arlanda (Airport Sky kliniken). Besök www.flyglakare.nu för mer information

”Vi för gärna en dialog med er om hur vi på bästa sätt kan vara med och bidra till förhöjd flygsäkerhet inom luftfarten.”