Kontakta oss

Vi har stor erfarenhet och kompetens inom
flygyrket och som legitimerade flygpsykologer.

CLEMENS WEIKERT

Docent i psykologi vid Lunds universitet där han sedan 1973 varit verksam som universitetslektor vid institutionen för psykologi fram till sin pensionering oktober 2007. Han har undervisat och handlett inom området arbets- och organisationspsykologi, inklusive human factors. Auktoriserad som flygpsykolog av LFV 1986. Vetenskaplig ledare för nätverket Swedish Human Factors Network (HFN, tidigare HFA, Human Factors in Aviation) och ledamot av dess styrelse. Styrelseledamot (och en av grundarna) i Europe Chapter, Human Factors and Ergonomics Society. Ledamot av styrelsen för Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet 1999-2001. En av utredarna av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet (på uppdrag av SHK) 2008. Aktiv som konsult inom MTO/human factors. Han har dessutom genomfört riskanalyser med enheter inom Banverket och Vägverket inför bildandet av Trafikverket, ingått i oberoende extern expertutredning av händelse vid Vattenfalls kärnkraftverk i Brunsbüttel, Tyskland, medverkat vid uppföljande säkerhetskulturutredning av Försvarsmaktens helikopterflottilj 2012 och i övrigt gett vetenskapligt stöd i olika utredningar.

 

HANS LANDSTRÖM

Pilot, officer i Sveriges Flygvapen och legitimerad Psykolog (2006) - utbildad vid Lunds Universitet. Flygpsykolog, Crew Resource Management Instruktör (TFHS), Haveriutredningsledare utbildad, Human Factors and accident prevention, Operationell Risk Management, Organization change risk etc. vid Southern California Safety Institute (SCSI), Safety Management System - MITRE, utbildad i CogScreen AE av Dr Gary Kay (Cognitive Research Corporation) och anlitad av FAA i CogScreen screening. Human Factor Expert (HF-Expert), Människa / Teknik / Organisationsexpert (MTO-expert) åt bl.a Statens Haverikommission. Deltagit som expert i ett femtontal olycksutredningar. Anlitad föreläsare för bl.a. FAA - Annual Aerospace Psychology Seminar - Denver, Tp-styrelsen, Luftfartsverket m.fl. Deltagare i Swedish Human Factors Network (HFN), Association for Aviation Psychology, Aerospace Medical Association, Human Factors and Ergonomics Society.

 

JOHN VAN DER REEP

Pilot i Sveriges Flygvapen, officer och legitimerad Psykolog. Utbildad stridspilot på JAS Gripen och J35 Draken i Sveriges Flygvapen. Legitimerad psykolog sedan 2010 utbildad vid Lunds Universitet. Varit i aktiv tjänst på Flygmedicinsektionen inom Försvarsmedicin Göteborg sedan 2010 fram tills 2019 med flygsäkerhets och Human Faktorsfrågor. Utbildad vid SCSI Southern California Safety Institut inom haveriutredning flygplan och human faktors, Operationell Risk Manangement ORM, Safety Manangement Sysmens SMS. Utbildad CRM instruktör i Flygvapnet. D-uppsats skriven 2009 om flygsäkerhetskulturer i flygorganisationer. Verkat som flygpsykolog konsult åt FMC flygmedicin centrum Capio Citykliniken i Lund samt på läkarhuset Ellenbågen och dess Flygmedicin centrum, numer delvis verksam på Hertzia kliniken.

Vart kan man vända sig?

Kontakta Scandinavisk flygpsykologi via mailadress: scandinaviskflygpsykologi@gmail.com

Eller direkt till någon av nedanstående

 • clemens.png
  • Clemens Weikert
  • +46
 • medarbetare.jpg
  • John van der Reep
  • +46704174735
 • Hans 0803.jpg
  • Hans Landström
  • +46702565688