Flygpsykologisk lämplighets- tjänstbarhetsbedömning

Flygsykologisk
lämplighetsbedömning/tjänstbarhetsbedömning
är för att klargöra din lämplighet för ett visst specifikt
arbete inom flygbranchen.

Flygpsykologisk lämplighetsbedömning/tjänstbarhetsbedömning

(Psychological Assessment inför anställning i flygbolag)

Hur går en flygpsykologisk lämplighetsbedömning till?

Vid en flygpsykologisk lämplighetsbedömning, tjänstbarhetsbedömning görs ett datoriserat test som mäter din kognitiva förmåga och kapacitet, samt en personbedömning där vi använder oss av ett mycket väletablerat personlighetsbedömnings instrument. Dessa test är validerade mot en pilotpopulation som motsvarar hur en välfungerande pilot bör vara, och med de specifika karaktärsdrag som är utmärkande för en pilot. Dessa två ligger till underlag inför den flygpsykologiska intervjun som genomförs av legitimerade psykologer som har stor erfarenhet av flygmiljö och dess verksamhet, och vet vad som krävs för att genomföra flygyrket på olika nivåer.

Denna bedömning anses av TS (transportstyrelsen) var tillräcklig som tjänstbarhetsbedömning (Psychological Assessment) inför bland annat en anställning i ett flygbolag och i enlighet med EASA AMC1CAT.GEN.MPA.175.

Vissa delar av en flygpsykologisk lämplighetsbedömning/tjänstbarhetsbedömning kan även ingå i en screening på redan utbildad flygpersonal för att komma till rätta med olika situationer/problem som utvecklats över tid och som inte är direkt synbara.

Efter genomgått screening/bedömning får personen ett intyg som visar om att de uppfyller de krav som ställs för aktuell tjänstgöring, alternativt lämnas en åtgärdsplan på vilket sätt individen kan göra för att komma tillrätta med problemen.

Viktigt! Om ni vid er flygmedicinska undersökning inte godkänts utan uppmanats av flygläkaren eller transportstyrelsen att genomgå en flygpsykologisk utredning/bedömning för att eventuellt erhålla ett flygmedicinskt godkännande måste ni vid kontakten med oss upplysa om dessa omständigheter innan tid bokas för möte.

Vi genomför dessa flygpsykologiska bedömningar för enskilda personer alternativt för tredje part, som till exempel flygbolag och på remiss från flygläkare.

Boka en flygpsykologisk Lämplighetsbedömning

Är du eller personer i din organisation intresserade att genomföra en flygpsykologisk lämplighetsbedömning? Maila till scandinaviskflygpsykologi@gmail.com. Lämna alltid ditt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig så snart det är möjligt.

En psykologisk lämplighetsbedömning är viktigt för många kvalificerade yrken.