Utvärdera din kognitiva förmåga

Genom datoradministrerat test
bedöms din kognitiv förmåga.

CogScreen

Ett Cogscreen test utvärderar din kognitiv förmåga med hjälp av ett dator-administrerat test som specifikt mäter uppmärksamhet, logiska problemlösning, reaktionstid och minnesfunktioner mm.

CogScreen – Aero Medical edition (AE), uppfyller FAA:s krav på neurokognitiv känslighet och är ett specifikt neurokognitivt testbatteri för att skapa en neurokognitiv baseline hos sökande/blivande piloter. Cogscreen används också i medicinska omcertifiering/utvärdering av piloter med kända eller misstänkta neurologiska och/eller psykiatriska tillstånd.

FAA (Federal Aviation Authority), motsvarigheten till Svenska Transportstyrelsen, har som standard att alltid begära in ett CogScreen AE av piloter eller sökande till pilotyrket för att få in ett personligt specifikt grundvärde. Detta för att utvärdera om värdet är tillräckligt bra, men också för att senare kunna använda detta grundvärde för att underlätta om piloten någon gång senare i sin flygarkarriär drabbas av hinder av något slag. Då är detta grundvärde bra att jämför emot. 

Vem genomför CogScreen testet?

Testet genomförs av Scandinavisk flygpsykologisk personal som är legitimerade flygpsykologer och har lång erfarenhet av flygyrket inom flygvapnet. De legitimerade flygpsykologerna är även utbildade i tolkning och genomförande av CogScreen AE test av den välrenommerade neuropsykologen Gary Kay, som är grundare av CogScreen.

Hur genomförs ett CogScreen test?

Testet utförs efter muntlig och skriftlig instruktion från en legitimerad flygpsykolog. Testet sker med 21 separata test som genomförs i en dator med pekskärm. Tidsåtgång för instruktion, genomförande av test och genomgång efter testet beräknas till ca 60 minuter.

Boka CogScreen test

Är du eller personer i din organisation intresserade att genomföra ett CogScreen AE test? Maila till  scandinaviskflygpsykologi@gmail.com. Lämna alltid ditt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig så snart det är möjligt.

Utvärdera din kognitiva förmåga med hjälp av ett CogScreen test. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!